SỰ KIỆN GAME GENSHIN IMPACT THÁNG 3/2021

Các Nhà Lữ Hành đã sẵn sàng cho một loạt sự kiện mới trong phiên bản 1.3 chưa?

Các mốc thời gian dưới đây căn cứ theo thời gian server

Cầu nguyện "Xích Đoàn Khai Mở": UP tỷ lệ nhận Tuyết Tễ Mai Hương - Hutao (Hoả)!

Trong thời gian hoạt động, Nhà Lữ Hành có thể nhận nhiều nhân vật và vũ khí hơn trong hoạt động cầu nguyện Xích Đoàn Khai Mở, để xây dựng đội ngũ lớn mạnh!

Thời Gian Cầu Nguyện

TỪ 18:00:00 02/3/2021 - 14:59:59 16/3/2021


Giới Thiệu Cầu Nguyện

·       Trong thời gian hoạt động, tỷ lệ cầu nguyện nhận nhân vật 5 sao giới hạn Tuyết Tễ Mai Hương - Hutao (Hoả) tăng mạnh!

·       Trong thời gian diễn ra hoạt động, tỷ lệ Cầu Nguyện nhận nhân vật 4 sao Tuổi Trẻ Tài Cao - Xingqiu (Thủy), Vạn Dân Bách Vị - Xiangling (Hỏa), Bóng Hình Băng Giá - Chongyun (Băng) tăng mạnh!

Trong các nhân vật ở trên, nhân vật giới hạn sẽ không vào Cầu Nguyện Thường "Du Hành Thế Gian".

Trong thời gian mở Cầu Nguyện, sẽ mở sự kiện dùng thử nhân vật Thử Thân Thủ, Nhà Lữ Hành có thể sử dụng đội hình cố định có chứa nhân vật dùng thử để vượt ải chỉ định và thử nghiệm tính năng. Sau khi vượt qua thử thách sẽ nhận được phần thưởng tương ứng!

Nhiệm Vụ Truyền Thuyết "Chương Dẫn Điệp"

Nhà Lữ Hành đạt hạng mạo hiểm và hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, có thể dùng "Chìa Khóa Truyền Thuyết" để mở khoá nhiệm vụ truyền thuyết của Hu Tao "Chương Dẫn Điệp". Để mở khóa tính năng nhiệm vụ truyền thuyết cần đạt hạng mạo hiểm cấp 26, hoàn thành ủy thác mỗi ngày để nhận "Chìa Khóa Truyền Thuyết", mỗi khi hoàn thành 8 ủy thác sẽ nhận được một chìa khóa.

Thời Gian Mở

Mở vĩnh viễn sau 18:00:00 02/3/2021