Sự Kiện Mở Bán Rương Trang Phục bậc A+ S

Cơ hội nhận Full Combo 10 trang phục cực xịn từ bậc A đến S+ chỉ với 4 Quân Huy đang chờ anh em. Thử vận may của mình ngay thôi!!

THỜI GIAN

Từ 00h 25/01 - 28/01/2021

Rương trang phục A - S+ chứa một trong các vật phẩm sau:

Combo 10: Ishar Tiểu thư kẹo ngọt, Keera Y tá lạ, Grakk Thuyền trưởng râu đỏ, Tel'Annas Giám thị thân thiện, Dirak Cảnh vệ bầu trời, Airi Đặc công Tử điệp, Roxie Thám tử Tập sự, Nakroth Quán quân, Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm, Hayate Quỷ diện.

Chọn 5: Ishar Tiểu thư kẹo ngọt / Keera Y tá lạ / Grakk Thuyền trưởng râu đỏ / Tel'Annas Giám thị thân thiện / Dirak Cảnh vệ bầu trời / Airi Đặc công Tử điệp / Roxie Thám tử Tập sự / Nakroth Quán quân / Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm / Hayate Quỷ diện.

Chọn 1:

Ø Ishar Tiểu thư kẹo ngọt

Ø Keera Y tá lạ

Ø Grakk Thuyền trưởng râu đỏ

Ø Tel'Annas Giám thị thân thiện

Ø Dirak Cảnh vệ bầu trời

Ø Airi Đặc công Tử điệp

Ø Roxie Thám tử Tập sự

Ø Nakroth Quán quân

Ø Y'Bneth Hạt trưởng kiểm lâm

Ø Hayate Quỷ diện

Ø Huy hiệu năm mới x 2

Ø Huy hiệu năm mới x 1

MỞ BÁN COMBO TRI KỶ

THỜI GIAN

Từ 00h 25/01 - 31/01/2021