LIÊN QUÂN MOBILE: MỞ BÁN CÁC RƯƠNG TRANG PHỤC VÀ TƯỚNG CHỈ TỪ 5 - 9 QUÂN HUY

Cơ hội sở hữu 12 tướng và combo trang phục bậc SS chỉ từ 5 – 9 quân huy. Xem chi tiết tại đây!

MỞ BÁN RƯƠNG TƯỚNG Ở NHÀ - CƠ HỘI NHẬN FULL 12 TƯỚNG CHỈ VỚI 5 QUÂN HUY

THỜI GIAN SỰ KIỆN:

Từ 09- 12/06

NỘI DUNG

Rương Tướng Ở Nhà chứa một trong những vật phẩm sau:

·       Combo Tướng: Aleister / Raz / Kriknak / Ryoma / Arthur / Ngộ Không / Tulen / Rouie / Celica / Amily / Wiro / Enzo

·       Tướng Aleister

·       Tướng Raz

·       Tướng Kriknak

·       Tướng Ryoma

·       Tướng Arthur

·       Tướng Ngộ Không

·       Tướng Tulen

·       Tướng Rouie

·       Tướng Celic

·       Tướng Amily

·       Tướng Wiro

·       Tướng Enzo

·       Huy hiệu Ở Nhà x9

·       Huy hiệu Ở Nhà x5

·       Huy hiệu Ở Nhà x2

·       Huy hiệu Ở Nhà x1

MỞ BÁN RƯƠNG SIÊU VIỆT - SỞ HỮU COMBO TRANG PHỤC BẬC SS CHỈ TỪ 9 QUÂN HUY

THỜI GIAN

Từ ngày 09 - 12/6

NỘI DUNG

Khi mở Rương Siêu Việt, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau: